Einde CLoD in zicht

Vanaf de eerste editie in 2008 is de Champions League of Darts (CLoD) in Hotel Zuiderduin in  Egmond aan Zee een succes gebleken. Al die jaren werd er in de Zuiderduinzaal fanatiek gestreden om plaatsing voor de Winmau, play-offs Lakeside en de Darts Masters. Tijdens de toernooien bleek wel hoeveel talent er in Nederland rondloopt. Meerdere winnaars zijn mede dankzij dit toernooi doorgestroomd naar het professionele dartscircuit, iets waar de organisatie vol trots op terug kan kijken.

Zoals in het persbericht voor de Darts Masters staat aangekondigd is het einde van dat toernooi helaas in zicht. Bij het wegvallen van de Darts Masters zal ook de CLoD niet meer worden georganiseerd. 

Langs deze weg wil de organisatie iedereen bedanken die op welke manier dan ook een steentje heeft bijgedragen aan het succes van dit evenement. Een speciaal dankwoord gaat uit naar de  NDB  die al die jaren de communicatie naar de lidorganisaties heeft geregeld en uiteraard naar alle lidorganisaties die zich voor het toernooi hebben ingeschreven om hun leden zodoende de kans te bieden op een carrière in de dartssport.